De provincie Gelderland wil de duurzaamste tuinbouwregio van Europa worden. Om die ambitie waar te maken en om de grote middengroep aan telers mee te krijgen nog duurzamer te telen, heeft Greenport Gelderland de Versnellingsagenda Duurzaam Doen opgesteld. De agenda bestaat uit zes grote Icoonprojecten en negen kleinere Impulsprojecten met een totale omvang van 6,5 miljoen euro. Voor de fruitsector springen de projecten Duurzaam telen en Emissievrij telen er uit.
Doel van de projecten is dat tuinbouwsector in Gelderland binnen tien tot vijftien jaar volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair onderneemt. De Versnellingsagenda werd mede opgesteld op verzoek van de provincie Gelderland en met medewerking van FruitDelta Rivierenland, Fruitpact (met deelname NFO), Laanboompact, Glastuinbouwpact Bommelerwaard&Neerijnen, Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen, Paddenstoelenpact, NEXTgarden, Logistieke Hotspot Rivierenland, onderwijs en onderzoek.

Overigens moeten voordat gestart wordt met de uitvoering nog duidelijke randvoorwaarden worden uitgewerkt, bijvoorbeeld ten aanzien van subsidierichtlijnen, regelgeving, organisatie, aansturing, rapportage en communicatie.

De voor de fruitsector interessante projecten zijn:

Icoonproject Duurzaam Telen
De fruitsector in de regio Rivierenland scoort al goed op gebied van duurzaamheid en MVO. Om het nog beter te doen zijn bewustwording bij de middengroep, individuele keuzevrijheid in duurzaamheidsmaatregelen en financiële ondersteuning nodig. Binnen het project worden ondernemers gestimuleerd te investeren in asbest eraf/zonnepanelen erop, biologische gewasbescherming, weerbaar telen, watermanagement, duurzaam koelen, driftarm spuiten en gezonde grond. Greenport Gelderland investeert 1 miljoen euro in het project, dat loopt in 2018 en 2019.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij Marc André de la Porte, bloeiend-merm@planet.nl.

Impulsproject Robotisering en digitalisering
Het Impulsproject Robotisering en digitalisering past bij duurzaam telen en is de belangrijkste motor voor het versterken en verduurzamen van de fruitsector. De techniek is nu nog niet robuust genoeg voor de praktijk. Met het project wil Greenport Gelderland de sector een visie laten ontwikkelen en demonstratie faciliteiten inrichten.
Het project wordt uitgevoerd in 2018 en 2019 en heeft een begroting van 250.000 euro.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij NFO-innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst, patricia@phoocus.nl.

Icoonproject Emissieloze teelt
Het terugdringen c.q. vermijden van het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen en (onkruid)bestrijdingsmiddelen is voor de fruitsector de belangrijkste opgave in de transitie naar een duurzame teelt. Momenteel werkt een kleine kopgroep van enkele telers aan maatregelen hiervoor.
In dit project wordt door een middengroep van ca. vijftig laanboom- en fruittelers actief aan de invoering van deze maatregelen gewerkt. Doel is het reduceren van het middelengebruik met 30 procent door minder of anders te spuiten. Daarbij moet kennis versterkt worden en wordt gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor het vermarkten van emissieloos geteeld fruit.
Voor dit project is 1 miljoen euro begroot, de looptijd is 2,5 jaar.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij Marten Willemsen (boomkweker), Volentis.

Impulsproject: Sterke rassen
Om ziekten en plagen te voorkomen zijn sterkere rassen nodig. Beleid dat er al is moet doorvertaald worden naar de praktijk. Ook moeten er demovelden ingericht worden. Dit project wordt uitgevoerd in 2018 en kost 150.000 euro.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij Fons van Kuik en Marc Ravesloot (Wageningen University & Research).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2017 - 16:56