De lancering van Migo, de nieuwe peer van GKE met Fruitmasters als Nederlandse partner, past in het noodzakelijke streven van de Nederlandse Fruitteeltsector om een onderscheidend product op de markt te brengen. Via de lijn van de introductie van nieuwe producten nemen conceptrassen een belangrijke plaats in binnen dit streven. Een goed concept biedt, mits aan verscheidene voorwaarden wordt voldaan, de meeste kans op een succesvolle introductie in de markt en rendement voor fruitteeltondernemers in onze sector. Bovendien bieden nieuwe rassen keuzemogelijkheden voor ondernemers en zorgen voor een ontlasting van rassen waar we op dit moment te weinig onderscheidend zijn in de markt. Het is te hopen dat Migo een plek in de markt krijgt in navolging van andere conceptrassen zoals Kanzi, Junami, Sweet Sensation en meer recentere initiatieven zoals Lola en Xenia.

Onderscheidend vermogen is niet alleen van belang bij nieuwe rassen, maar ook bij bestaande. Ook daar kan onderscheid het verschil maken. Bij Elstar lijkt het er op dat het kwaliteitsprogramma: Elstar, altijd raak, zijn vruchten steeds meer begint af te werpen. De dalende consumptie van Elstar is gestopt en is mogelijk zelfs omgebogen tot een hogere consumptie. Het afgelopen afzetseizoen was dat in ieder geval de realiteit.

Bij Conference wordt momenteel op diverse facetten geïnvesteerd in de kwaliteit. Belangrijke onderdelen daarbij zijn hoe we Conference optimaal naar verre bestemmingen kunnen transporteren en het uitstalleven kunnen vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat deze investeringen zich zullen uitbetalen in het versterken van de positie van deze Nederlandse en Belgische peer.

We zien daarbij ook een nieuwe realiteit. Toegang tot nieuwe markten wordt alleen verkregen met fytosanitaire (teelt)protocollen. Natuurlijk is onze inzet om deze zo praktisch mogelijk uit te onderhandelen, maar de realiteit is dat importerende landen eisen kunnen stellen. Overigens speelt bij protocollen niet alleen de teelt de bepalende rol. We kunnen alleen een markt opbouwen als ook de gehele keten volgens het protocol handelt en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Dus zowel bij nieuwe als bestaande rassen is onderscheidend vermogen een belangrijk doel. De NFO spreekt de wens uit dat de nieuwe loot Migo kan uitgroeien tot een stevige tak van deze familie. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 21 september 2015 - 13:25