Als gevolg van duurzame ontwikkelingen in de sector en de gewijzigde wetgeving zijn de Milieukeur certificatieschema’s herzien. De wijzigingen van het certificatieschema Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt 2014, waar de fruitteelt onder valt, hebben betrekking op het toepassen van driftreductie bij alle gewasbespuitingen, actualisatie van toegestane gewasbeschermingsmiddelen en herstructurering van de algemene eisen. Het schema is geldig tot 1 januari 2015 en te downloaden via de website van Milieukeur, www.smk.nl. Stichting Milieukeur (SMK) heeft de herziening uitgevoerd in overleg met stakeholders, certificaathouders, certificaatinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 10:24