In mijn bijdrage van vorige week over Milieuk(l)eur heb ik aangegeven wat het standpunt van de NFO is over de wens van de Nederlandse retail, onder druk van de milieuorganisaties Natuur&Milieu en Greenpeace, om hun agf-winkelschap te verduurzamen. De belangrijkste punten daaruit zijn waardering voor de door de teler geleverde prestatie en een eerlijke behandeling tegenover de buitenlandse concurrentie. Op basis van dit standpunt heeft een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de NFO met GroentenFruit Huis (samenwerkingsverband van Frugi Venta en DPA). De uitkomst hiervan is dat GroentenFruit Huis en NFO samen verder invulling willen geven aan de verduurzaming van groenten en fruit in het winkelschap. GroentenFruit Huis is met een groep sectorgenoten afkomstig uit telersverenigingen en handel op gebied van groenten en fruit, aan de slag om – met respect voor de huidige milieukeureisen – een oplossing te formuleren voor de toegenomen marktvraag naar dergelijk product. Er worden heldere milieu-output normen geformuleerd die uitdagend maar ook haalbaar zijn voor een grote groep telers, zodat kwalitatief en economisch verantwoord product kan worden geteeld. Het schema wordt toepasbaar voor zowel nationaal- als importproduct. Het initiatief is in het belang van de maatschappij en de sector, en hiervoor blijkt support in de keten en van afnemers. Verwezenlijking vereist een brede coalitie van productie, afzet, handel en retail. De NFO neemt deel in de werkgroep die het systeem verder gaat vormgeven. Het bestuur van de NFO heeft tevens besloten de betrokken milieuorganisaties te vragen hun oprechte steun te verlenen aan dit proces van verduurzaming. Hiermee dragen zij bij aan waardering voor de door telers geleverde inspanningen en genomen risico’s. Natuurlijk zijn er nog veel vragen en wordt er gewerkt aan de antwoorden daarop. De wens is bijvoorbeeld dat het eindproduct onder beheer van Stichting Milieukeur gaat resulteren. Ook bij de borging ziet de NFO een belangrijke taak voor de milieuorganisaties weggelegd. De rol van de NFO is mede te zorgen voor een werkbaar en haalbaar systeem.

Michiel Gerritsen
Voorzitter NFO

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 februari 2017 - 16:26