Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 1 miljoen euro investeren in een brede campagne om veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw te bevorderen. Het bedrag hiervoor is op voorstel van de ChristenUnie bij de vaststelling van de begroting van het ministerie voor 2019 vrijgemaakt.
Eppo Bruins die het amendement namens de ChristenUnie indiende, wil met de campagne de veiligheid en gezondheid van alle werkenden in de landbouwsector (waaronder met name zzp’ers, seizoenwerkers, arbeidsmigranten en meewerkende gezinsleden) bevorderen. Ook moeten met dit budget verbeteringen mogelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld met een regionale pilot specifiek gericht op arbeidsmigranten, hun rechten en betere zorg. Bruins ziet in de uitwerking een belangrijke rol voor Stigas weggelegd.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 december 2018 - 15:23