Greenport Betuwse Bloem (GBB), waar ook het Fruitpact onder valt, kan rekenen op een bedrag van 15 miljoen euro voor de komende vier jaar. Op 27 juni nemen Provinciale Staten een officieel besluit over de subsidie. Samen met bijdragen van de Kamer van Koophandel, ondernemers en ZLTO/LTO Noord vormt dat de financiële basis voor GBB. Betuwse Bloem is een netwerkorganisatie van ondernemers, kennisinstellingen en overheid. In de fruitteelt neemt met name het Fruitpact de uitvoerende werkzaamheden op zich.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 - 07:30