Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat dit jaar bij wijze van proef bezuinigen op het maaionderhoud van sloten en watergangen. Het maaien van slootkanten en verwijderen van waterplanten wordt voor veel sloten teruggebracht van twee naar één keer per jaar. Reden voor de bezuiniging zijn de stijgende kosten voor het landelijke programma dijkverzwaring. Met de maatregel verwacht het hoogheemraadschap 350.000 euro te besparen op de totale bezuiniging van 5 miljoen euro in 2014. De NFO volgt de ontwikkelingen kritisch, maar vindt ook dat er niet meer geld aan onderhoud uitgegeven hoeft te worden dan nodig. Gert van Os, voorzitter van de NFO-afdeling Vecht en IJssel, vraagt zich bovendien af of het verminderen van onderhoud zich vertaalt in een evenredige kostenbesparing. Het verwijderen van de waterplanten in één werkgang zal immers langer duren. De grootste vraag is echter of al het overtollige regenwater bij zware buien snel genoeg afgevoerd kan worden wanneer er meer waterplanten in de sloten drijven. Ook is het afwachten of de toevoer van voldoende beregeningswater in de zomer niet in gevaar komt. Na het lopende seizoen evalueert het hoogheemraadschap de nieuwe werkwijze met NFO en LTO. Fruittelers doen er verstandig aan eventuele problemen tijdig te melden bij de regionale NFO-bestuurders.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juni 2014 - 12:10