Het koude voorjaar van 2013 zorgde voor een slecht broedseizoen van de verscheidene zangvogelsoorten en daardoor voor een lager aantal zangvogels. Dat voert het Faunafonds aan als voornaamste reden voor de sterke terugloop van gemelde pikschade aan appels en peren. In totaal werd in 2013 in de fruitsector €669.143 uitgekeerd aan schadevergoedingen. In 2012 was dat €2.833.974. De lagere, door het faunafonds vastgestelde, appel- en perenprijzen, die als grondslag dienen voor het taxatiebedrag, speelden hierin ook een rol.

Het Faunafonds schaarde in 2013 alle gemelde schade onder de noemer meesachtigen. Uit tellingen van voorgaande jaren bleek namelijk dat schade door zanglijsters, merels en vinken zeer beperkt is. In totaal werden in de fruitsector 424 taxaties uitgevoerd tegen 888 taxaties in 2012. Uitgedrukt in volume gingen vorig jaar 97.119 kg appels verloren door pikschade en 1.182.727 kg peren. In 2012 ging het om 415.897 kg appels en 4.532.736 kg peren. Het Faunafonds ontving in totaal 5.110 verzoekschriften en keerde 11,8 miljoen euro uit aan schadevergoedingen. Ganzenschade is de grootste kostenpost. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:29