Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.648,80 per maand. Dit is een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli 2020. Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Er is geen vast minimumloon per uur. De werkgever deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).

Stijging loonkosten
De stijging van 0,29% is opvallend klein. De laatste jaren steeg het minimumloon meer. Sinds juli 2018 bedroeg de stijging elk halfjaar minimaal 1%.
Binnen de politiek is er een discussie om het minimumloon te verhogen. De NFO zit hierbovenop, verhoging van het minimumloon leidt tot een sterke stijging van de loonkosten. Het minimumloon in Nederland is al hoger dan in het buitenland. Volgens de NFO is het beter om te kijken naar verlaging van het verschil tussen het bruto en netto loon en de werkgeverslasten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 oktober 2020 - 12:10