In het kader van de droogte heeft landbouwminister Carola Schouten diverse steunmaatregelen voor de landbouw aangekondigd. De meeste maatregelen hebben betrekking op niet aan de fruitteelt gerelateerde zaken zoals het uitrijden van mest, het scheuren van grasland en het voldoen aan vergroeningsmaatregelen. Voor het uitbetalen van de GLB-voorschotten biedt de Europese Commissie de mogelijkheid een voorschot van maximaal 70 procent uit te betalen. In overleg met LTO is echter voor een andere mogelijkheid gekozen om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen. Agrariërs kunnen een verklaring bij rvo.nl aanvragen waarmee een bankgarantie verkregen wordt om een overbruggingskrediet aan te vragen.
Daarnaast onderzoekt Schouten op verzoek van LTO of het mogelijk is de verplichte schadedrempel binnen de Brede Weersverzekering verlaagd kan worden van 30 naar 20 procent. Omdat de Brede Weersverzekering een gesubsidieerde verzekering is met GLB-middelen, gelden daarvoor voorwaarden uit de Europese verordeningen.

 

Lees ook het bericht ‘Droogte en Brede weersverzekering’ dat op 7 augustus in de NFO-nieuwsbrief stond.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 augustus 2018 - 20:19