Sinds 1950 zijn in Nederland zes op de zeven land- en tuinbouwbedrijven verdwenen. In 1950 waren er nog 420.000 land- en tuinbouwbedrijven tegen 55.000 in 2016. Hoeveel fruitbedrijven verdwenen meldt het CBS niet, maar uit de cijfers blijkt wel dat de sector er anno 2017 compleet anders uitziet. In 1950 werd er in totaal op 70.700 hectare fruit geteeld in Nederland. Daarvan was 40.600 hectare ingeplant met appels, 14.500 hectare met peren, 5.400 hectare met pruimen, 5.200 hectare met kersen en morellen en 5.000 hectare met kleinfruit. In 2015 bedroegen de arealen per fruitsoort: 9.200 hectare peren, 7.600 hectare appels, 1.600 hectare kleinfruit, 300 hectare kersen en morellen en 300 hectare pruimen; in totaal 19.000 ha.
Ook in de producties is deze omslag te zien. In 1950 bedroeg de pruimenproductie nog 23 miljoen kilo en werden er 17 miljoen kilo kersen en morellen, 16 miljoen kilo druiven, 12 miljoen kilo bessen, 3 miljoen kilo frambozen (piek in 1960 met 8 miljoen kg), 3 miljoen kilo perziken en 2 miljoen kilo bramen (1960) geteeld. Van deze fruitsoorten geeft het CBS sinds 2002 geen producties meer weer. De pruimenproductie bedroeg toen 6 miljoen kg, die van bessen 3 miljoen kg, die van frambozen 1 miljoen kilo en voor de overige teelten officieel 0 kg.
De producties van appels en peren namen daarentegen sterk toe. Terwijl in 1950 111 miljoen kilo peren werden geteeld, bedroeg de oogst in 2015 349 miljoen kg. De appelproductie steeg van 251 miljoen kilo in 1950 naar een recordproductie van 597 miljoen kilo in 1993 en bedroeg in 2015 336 miljoen kg.

Landbouw algemeen
Over de hele landbouwsector bekeken zijn bedrijven tegenwoordig wat betreft areaal acht keer zo groot als in 1950. Het areaal per bedrijf steeg van gemiddeld 5,7 hectare naar 32,4 ha. Met het verdwijnen van landbouwbedrijven veranderde ook het landschap in Nederland. Het totaal oppervlak cultuurgrond nam tussen 1950 en 2015 af van 2,3 miljoen hectare naar 1,7 miljoen hectare.
Sinds vorig jaar telt het CBS alleen nog ondernemingen mee die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd als landbouwbedrijf. Kinderboerderijen, maneges en andere aan de landbouw gelieerde bedrijven die niet van de landbouw zelf bestaan, zijn op deze manier uit de statistieken verdwenen. Als gevolg daarvan daalde het totaal areaal cultuurgrond in 2015 met maar liefst 54.000 ha. Ook de gemiddelde bedrijfsgrootte ging met een sprong omhoog van gemiddeld 28,8 hectare naar 32,4 ha. In 1970 werd eenzelfde soort wijziging doorgevoerd (zie grafiek). Toen werden alle kleine bedrijven uit de landbouwregisters verwijderd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 februari 2017 - 17:45