Een klimaatstudie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) laat zien dat de Aziatische hoornaar zich over een aantal jaren vanuit Frankrijk ook in Zuid-Nederland kan vestigen. Deze wespachtige eet insecten, waaronder de honingbij. De komst van de Aziatische hoornaar kan daardoor schadelijk zijn voor de populatie Nederlandse honingbijen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bestuiving in de natuur en bij de teelt van gewassen, zo meldt de NVWA.
Volgens bijenexpert Tjeerd Blacquière van Wageningen UR hoeven fruittelers zich nog geen zorgen te maken. “In Frankrijk zien we wel dat de Aziatische hoornaar vooral aan het einde van het seizoen – in juli en augustus – veel honingbijen eet. Maar we weten niet precies wat het aandeel van de honingbij in het hoornaar-rantsoen is. Hierdoor zijn de effecten op de bijenstand en eventuele nadelige gevolgen voor de fruitteelt lastig te bepalen. Zelf verwacht ik dat dit wel zal meevallen, er is nog geen reden tot paniek. Onder meer omdat ook gewone hoornaars, die al langer in ons land voorkomen, op honingbijen jagen, maar bijen dit insect  na een tijdje weet te ontwijken. Daarnaast speelt het bestuiven van fruit vooral in het voorjaar, terwijl de nesten van de Aziatische hoornaar pas groot worden in de zomer. Ik heb nog geen geluiden uit Frankrijk gehoord dat de bijenstand daar geruïneerd is als gevolg van de Aziatische hoornaar.”Blacquière verwacht dat de risico’s ook voor hommels beperkt zullen zijn. “Het is niet duidelijk of de Aziatische hoornaar ook hommels eet. En daarbij: de hoornaar moet zich eerst nog eens daadwerkelijk in Nederland vestigen.”  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 februari 2014 - 19:14