Het mooie weer lokte vandaag veel sponsoren en supporters van Proeftuin Randwijk naar de bijeenkomsten. Stuurgroepvoorzitter van de Proeftuin, Siep Koning (NFO), opende de sponsorenmiddag waarna marktanalist Wilco van den Berg (GroentenFruit Huis) een inleiding gaf over de marktontwikkelingen in het kleinfruit. Vanavond opende Aryan van Toorn (CAF), stuurgroeplid van Proeftuin Randwijk, de supportersavond.

Het programma voor de sponsoren en de supporters kwam voor een groot deel overeen. Vanmiddag opende Leendert Kamerling in bijzijn van de sponsoren de nieuwe permanente bijenstal, die is opgezet in samenwerking met de bestuivingscommissie van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Robert Schuurmans, bestuivingscommissielid van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) en eigenaar van EcoPoll, gaf een interessante lezing over wat de fruitteelt en de bijensector voor elkaar kunnen betekenen.

Zowel sponsoren als supporters brachten een bezoek aan het Houtig Kleinfruit Centrum, dat op dit moment nog in opbouw is. Ook kregen beide groepen nog rondleidingen waarin veel actuele thema’s aan bod kwamen en nieuwe aanplanten werden bekeken. Daarbij was aandacht voor grootfruit, steenfruit en kleinfruit.
Vanavond is er nog een extra algemene ledenvergadering van de NFO-productgroepen waarop kennis gemaakt kan worden met de nieuwe kandidaat voorzitter Gerard van den Anker.
Als afsluiting zal Robert Schuurmans dezelfde lezing als vanmiddag houden voor de supporters.

Tenslotte bedankt Proeftuin Randwijk de sponsoren en supporters voor de goede opkomst! “Wij vinden het heel belangrijk om middels de bijeenkomsten iedereen die financieel bijdraagt op de hoogte te houden van alle proeven en demo’s op Proeftuin Randwijk.” Wilt u ook gratis toegang hebben tot Proeftuin Randwijk en de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, of draagt u de sector als bedrijf (fabrikant, toeleverancier of dienstverlener) een warm hart toe? Wordt dan supporter (telers) of sponsor (bedrijven)!

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 mei 2018 - 19:39