Het verzoek van de Tweede Kamer voor een nationaal verbod op alle neonicotinoïden zoals Gazelle en Calypso is ronduit zorgelijk. Positief is wel dat de motie op een verbod op metam natrium is aangehouden vanwege onvoldoende steun. Indien de moties tot uitvoer worden gebracht, raakt dit de basis van de insectenbestrijding in de fruitteeltsector. Ook andere sectoren in de akker- en tuinbouw en uitgangsmateriaal worden dan zwaar getroffen. Vanwege de brede impact vraagt dit om gezamenlijke actie van NFO, LTO en Plantum. NFO, LTO en Plantum gaan zich zo snel mogelijk beramen over de gewenste strategie om dit tij te keren.

De Tweede Kamer heeft dinsdag 18 maart gestemd over diverse gewasbeschermingzaken. De aangenomen moties hebben betrekking op een nationaal moratorium op alle neonicotinoïden, fipronil en een verbod op vijf azolen. Middelen als Gazelle en Calypso en bijna alle zaadbehandelingen gaan dan verdwijnen. Ook belangrijke fungiciden zoals Score en Folicur vallen binnen de werkingssfeer van de moties. Als staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, deze moties tot uitvoer zou brengen, wordt de teelt van uitgangsmateriaal in Nederland nagenoeg onmogelijk. Daarnaast ontstaat er dan grote schade in veel voedsel- en sierteeltgewassen en is zelfs de voedselveiligheid in gevaar. De Tweede Kamer lijkt bovendien totaal geen oog te hebben voor de concurrentiepositie van de akker- en tuinbouw en voor de internationale voedselvoorziening.

Juridisch gezien kan Nederland gelukkig niet zomaar tot verbod op de middelen overgaan omdat de middelen voldoen aan de EU-gewasbeschermingsverordening die van kracht is. Daarmee zouden dergelijke verboden door belanghebbenden (de fruitsector, toelatinghouders) juridisch aanvechtbaar zijn en is de schade bij de overheid te claimen. Die schade loopt al snel in de miljarden euro per jaar. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 - 13:38