Vanaf 1 januari 2023 gaan de nieuwe richtlijnen in voor de inzet van rodenticiden. De bestaande vakbekwaamheidsbewijzen KBA en KBA-GB vervallen. Hiervoor in plaats komt de nieuwe persoons- en bedrijfscertificeringen voor de KnaagdierBeheersing op Agrarische bedrijven (IPM-KBA). Het pakket aan toegelaten rodenticide veranderd niet. De bestaande toelatingen voor bestrijding van knaagdieren in en rondom gebouwen blijven. De enige toelating als gewasbeschermingsmiddel om ongedierte (mollen en woelratten) te bestrijden in de boomgaard zijn de Luxan Mollentabletten.

Hieronder de zaken puntsgewijs op een rij:

  1. De huidige KBA en KBA-GB bewijzen zijn geldig tot 1-1-2023.
  2. Per 1-1-2023 gaan de nieuwe aangepaste toepassingsvoorwaarde in voor rodenticiden op basis van anticoagulantia (bloedverdunners). Binnen deze groep vallen alle rodenticide die toegelaten zijn voor professioneel gebruik in en rondom gebouwen.
  3. Vanaf 1 januari 2023 zijn er twee mogelijkheden:

a) De aanpak van knaagdieren uitbesteden aan een externe ongediertebestrijder. Zie kpmb.nl

b). Zelf ongedierte blijven bestrijden en gaan werken met de licentie IPM knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven (IPM-KBA).

De volgende aandachtspunten bij IPM-KBA:

– Het IPM-KBA vakbekwaamheidsbewijs wordt verkregen met het positief afleggen van het examen IPM-KBA

– Examens worden afgenomen door instelling genoemd in brochure IPM-KBA.  

– Ter voorbereiding op het examen is lesmateriaal beschikbaar.

– Het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA is vijf jaar geldig.

–  Vernieuwen van het vakbekwaamheidsbewijs is door het volgen van 2 kennisbijeenkomsten

  1. a) Eén praktische bijeenkomst, te volgen tijdens gehele looptijd.
  2. b) Eén theoretische bijeenkomst, afgesloten met een examen, in het laatste jaar van de looptijd.

– Naast het persoonlijke vakbekwaamheidsbewijs is het nodig dat het agrarisch bedrijf gecertificeerd is.

– Bedrijfscertificering kan aangevraagd worden via Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven– Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie

– Bedrijfscertificering betekent een initiële bedrijfsaudit en jaarlijkse “onderhoudsaudit”

Al met al vanaf 1 januari aanstaande een behoorlijke procedure om nog gebruik te kunnen maken van anticoagulantia. U als teler/ gebruiker kent de bijbehorende verantwoordelijkheden. De restricties worden ingevoerd om het risico op doorvergiftiging naar roofvogels en andere dieren die muizen en ratten eten verder te verkleinen. Met deze restricties blijft een beperkt gebruik mogelijk.  Ook het toegestane gebruik door particulieren met deze rodenticiden stopt. Het is de verwachting dat de druk van ongedierte rondom de bedrijfsgebouwen gaat toenemen. Voornamelijk in een omgeving met dierhouderij.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 oktober 2022 - 16:57