De vrijstelling voor agrariërs om rodenticiden te kunnen inzetten op hun bedrijf voor de bestrijding van muizen en ratten staat onder druk. De NFO pleit ervoor dat fruittelers zelf muizen en ratten kunnen blijven bestrijden. Dit kan met de huidige vrijstelling of een andere praktische invulling. Een goede bestrijding met aandacht voor resistentieontwikkeling is nodig.

In delen van Nederland is de bruine rat verminderd gevoelig voor rodenticiden. Bestrijding van de bruine rat mag daar dan ook alleen plaatsvinden door professionals of als de teler een gerichte cursus heeft gevolgd.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 08:30