Inspecteurs van Naktuinbouw zijn begin juli gestart met de controle van bacterievuur in de bufferzones. De inspecteurs controleren daarbij met name het openbaar groen, maar ook percelen en tuinen. De belangrijkste waardplanten voor bacterievuur zijn wilde meidoorn en appel- en perenbomen. De controles zijn noodzakelijk voor het exportbelang van de boomkwekerijsector.

De afgelopen weken is in diverse fruitteeltpercelen bacterievuur waargenomen, met name in het Zuidwesten van het land. Lees hierover meer in ‘Wees alert op bacterievuur’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 juli 2016 - 15:47