Minister Carola Schouten van LNV kan de voorgenomen wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet aangrijpen om een nationaal verbod op neonicotinoïden mogelijk te maken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Binnen de nieuwe wet zal het juridisch mogelijk worden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren te verbieden. Tijdens het debat over ‘voor bijen schadelijke landbouwpesticiden’ in september 2017 was haar ook gevraagd daarin een nationaal moratorium voor neonicotinoïden op te nemen. Schouten schrijft in reactie daarop: “Aanvullende nationale bepalingen over de goedkeuring van werkzame stoffen of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die verder gaan dan de Europees geharmoniseerde regelgeving op dit gebied, zouden het gelijke speelveld binnen Europa ernstig verstoren. Bovendien biedt deze Europees geharmoniseerde regelgeving de mogelijkheid de goedkeuring van werkzame stoffen of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in te trekken als op basis van nieuwe wetenschappelijke en technische kennis blijkt dat niet langer voldaan wordt aan de randvoorwaarden, waardoor het gebruik van de stof of het middel onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mens, dier of voor het milieu met zich brengt.”
Ook benadrukt ze dat agrarische ondernemers deze middelen inzetten voor het bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden én het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige productie. Schouten wil samen met de sector nog meer inzetten op geïntegreerde gewasbescherming, maar daarbij is het van belang dat er haalbare, betaalbare en milieuvriendelijke niet-chemische alternatieven beschikbaar komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 december 2017 - 19:31