Sinds kort is de beeldenbank op www.databank.groenkennisnet.nl met foto’s en beschrijvingen van natuurlijke vijanden uitgebreid. Op de site is al langere tijd een beeldenbank van ziekten, plagen, gebrekverschijnselen en onkruiden te raadplegen. De website is een samenwerkingsproject van PPO en het groene onderwijs. De foto’s met toelichting zijn aangeleverd door PPO en Koppert, leverancier van natuurlijke vijanden.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 07:00