Onlangs brachten twee medewerkers van Natuurmonumenten een werkbezoek aan het fruitbedrijf van Marinus Huijsmans in Dronten (links op foto). Huijsmans: “Dit bezoek is tot stand gekomen na een reactie van mij op het lentenummer van het huisblad van Natuurmonumenten, dat als hoofdonderwerp ‘Help, red onze insecten’ had. Op zich niet erg dat ze hier aandacht aan besteden, maar wel dat ze met de vinger naar de landbouw wijzen. Er stond een aantal ongenuanceerde uitspraken in waar ik via een mail aan de organisatie kritiek op heb geuit. Tegelijkertijd heb ik hen uitgenodigd om ons bedrijf te bezoeken om een meer realistisch beeld te krijgen van de landbouw en de fruitteelt in het bijzonder. Hier is men op ingegaan en het is een zeer open en genuanceerd gesprek geweest. We hebben gesproken met Bjorn van den Boom, Hoofd Public Affairs, en Kirsten Haanraads, belangenbehartiger landbouw.

We hebben veel processen van het fruitteeltbedrijf uitgelegd en laten zien dat we alleen gebruik maken van chemie als dat echt nodig is, en dat we graag nuttige insecten willen behouden. Verder hebben zij verteld wat de zienswijze is van Natuurmonumenten en de veranderingen die daarin plaatsvinden.” Veel agrarische bedrijven grenzen namelijk aan natuurgebieden en zijn dus verplicht buren van elkaar.  “Natuurmonumenten begrijpt de positie van de fruitteelt en snapt heel goed dat duurzaamheid moeite en geld kost. Ze staan ver van de fruitteelt af, maar de interesse was groot. Ze opereren ook veel in het Haagse lobbycircuit, dus het is goed om ze er wat meer bij te betrekken. Ze opereren ook niet als actievoerende partijen zoals Greenpeace en Natuur & Milieu.
Met het bezoek hebben we elkaars werelden meer bij elkaar gebracht en zijn we beide overtuigd van het feit dat we in gezamenlijkheid verder komen. Per slot van rekening wonen en leven we samen in dit mooie land.”

Dit bericht is geplaatst op woensdag 9 mei 2018 - 17:32