Belangstellenden konden 11 oktober bij PPO Randwijk op het biologisch rassenperceel het nieuwe schurftresistente ras Natyra komen bekijken. Het ras is zeer goed te bewaren waardoor het voor biotelers een interessant alternatief voor de ziektegevoelige Jonagold kan zijn. Bertus Meijer (PPO) en Gerjan Brouwer (DLV Plant) gaven een toelichting vlak voor de eerste pluk van het ras in het kader van het praktijknetwerk: Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels. Natyra heeft een matige tot zwakke groeikracht waardoor zeker onder biologische groeiomstandigheden voldoende productievolume een risico is. In een nieuwe pilot is dit één van de thema’s.

Een ander ras dat op dezelfde middag vlak voor de pluk was te bekijken was PR131. Het ras lijkt wel wat op Natyra en is ook goed bewaarbaar. Het vraagt volgens Meijer nog wat meer onderzoekservaring voordat het in de praktijk geïntroduceerd kan worden.

PPO richt het onderzoek op deze twee rassen. Sinds dit voorjaar wordt Natyra op vier pilots in de biologische teelt gevolgd. SpringQuest/Inova Fruit introduceert de rassen waarbij alleen biotelers de eerste vijf jaar de bomen mogen afnemen. De belangstelling van met name Duitse biotelers in Natyra is groot.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 19 oktober 2012 - 14:30