Een Nederlandse handelsdelegatie bezocht van 17 tot 23 september de regio Hymachal Pradesh in India. Voor alle vijftien deelnemers was het een eerste kennismaking met dit productiegebied op 2.300 meter hoogte aan de voet van de Himalaya. De bezoekers waren afkomstig uit de vruchtboomkwekerij en de watergiftsector en kennisinstelling Wageningen UR.

De reis ging naar het bergachtige gebied dat zich kenmerkt door een extensieve fruitteelt met veel kleine bedrijven. Fruittelers verkopen hun oogst direct aan handelaren en zij verwerken en vervoeren het fruit naar New Dehli. Hier wordt het product gedistribueerd over vele kleine tot zeer kleine marktverkopers. Red Delicious en in mindere mate Golden Delicious vormen de hoofdmoot van het assortiment appel, dit vanwege de zoete smaak.

Behalve productiegebieden bezocht men ook belangrijke partners uit de gehele breedte van de fruitkolom. Deze bezoeken greep de groep aan om diverse onderwerpen te bediscussiëren. Met meer kennis van moderne fruitteelt, een betere infrastructuur, meer mogelijkheden voor irrigatie en meer samenwerking heeft de fruitteelt in India kansen om zich verder te ontwikkelen. Met een receptie op de Nederlandse Ambassade in New Dehli werd de missie afgesloten. Plant Publicity Holland en Phaff Export Marketing in samenwerking met het ministerie van EL&I organiseerden de reis.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:00