Nederland zal vrijdag in Brussel instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden in te perken. Dit maakte minister Schouten (LNV) begin deze week bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Schouten volgt hiermee het wetenschappelijk advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA), en legt het advies van het Ctgb – die pleitte voor nationaal maatwerk –  naast zich neer. Op basis van het advies van de EFSA zullen de lidstaten een besluit nemen. “LTO heeft mede namens de NFO bij Minister Schouten aangedrongen op uitstel van het besluit, of om zich anders ten minste te onthouden van stemming. Daarnaast is benadrukt dat een inperking van het gebruik van neonicotinoïden de Europese en de nationale overheid verplicht ook extra in te zetten op het onderzoek naar alternatieven. Ook brancheorganisatie Nefyto is van mening dat de minister moet vragen om uitstel van stemming en aanpassing van het voorstel, in lijn met het advies van het Ctgb.
Het betreft een inperking op de drie stoffen clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid. Alleen de laatste werkzame stof waarvan Admire een bekende is, heeft raakvlak met de fruitsector. Dit besluit is niet van toepassing op Gazelle en Calypso.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 april 2018 - 16:37