Minister van Economische Zaken Henk Kamp is voor het Europese voorstel om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Hij volgt daarmee het advies van het Ctgb. Deze instantie acht verlenging met zowel tien als vijftien jaar acceptabel. De European Food Safety Authority (EFSA) en European Chemicals Agency (ECHA) oordeelden eerder al dat er geen bewijs is voor classificatie als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch. Glyfosaat kan dus veilig gebruikt worden.

Het besluit van de minister ligt ook in lijn met het de mening van de meerderheid van de Tweede Kamer. In juni haalde een motie van Rik Grashoff (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PvdD) om niet in te stemmen met de verlenging, geen meerderheid in de Tweede Kamer. Wel was er een meerderheid voor de voorstellen om glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het in de landbouw zo veel mogelijk te beperken. Ook moet het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk worden beperkt of vermeden.

De Europese Commissie zal het voorstel naar verwachting dit najaar, op z’n vroegst in oktober, ter stemming brengen in het Standing Commitee for Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF).

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 september 2017 - 10:22