Roemenië is hard bezig zijn fruitsector te moderniseren. Met een bijdrage uit het EU-PO-programma (van in totaal 282 miljoen euro) wil de Roemeense overheid de ontwikkeling van de fruitsector een grote impuls geven. Ook de Nederlandse overheid en toeleveranciers spelen hier op in. Acht bedrijven sloten in 2015 in het kader van PIB (Programme for International Business) een convenant met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat hiervoor subsidie beschikbaar stelt. Begin juni presenteren deze bedrijven een demoperceel (6.500 m2) van een moderne appelaanplant met zeven rassen op de proeftuin ICDP Pitesti-Maracineni. In vervolgprojecten laten de bedrijven ook Nederlandse oplossingen voor teelttechniek, oogst en sortering zien.

Roemenië is voor wat betreft het klimaat een uitstekend fruitteeltland, maar de teelt vindt veelal plaats op kleine huispercelen. In totaal wordt circa 140.000 hectare fruit geteeld. Daarvan is slechts 25.000 tot 30.000 hectare professionele teelt. Het merendeel is ingeplant met pruim (55%), gevolgd door appel (20%), kers (10%) en overige steenfruitsoorten (15%). 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 18 mei 2016 - 14:32