In Nederland heeft meer dan helft van de mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector een middelbare beroepsopleiding gevolgd; 13,9% heeft een opleiding op hbo- of wo-niveau afgerond. Het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste percentage hoogopgeleide agrariërs (25,5%). Ook in Duitsland (23,5%) en België (20%) zijn relatief veel werkende in de agrarische sector hoogopgeleid. Gemiddeld in de EU heeft 8,9% van de agrariërs een hbo-opleiding of hoger afgerond.
Van de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking heeft 35,7% een hbo- of wo-diploma, terwijl 21,4% laag opgeleid is. In de agrarische sector in Nederland is 33,7% van de werkende laag opgeleid.

Bron: Eurostat

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 - 19:46