Nederlandse landbouw krijgt gemiddeld rapportcijfer van 7,7

De maatschappelijke waardering voor de Nederlandse landbouwsector is neutraal tot zeer positief. Nederlanders geven de landbouwsector een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar Public, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ruim 1000 Nederlanders vragen stelde over hun waardering van de Nederlandse landbouw.

Driekwart van de bevolking beoordeelt de agrarische ondernemer als positief (zie de afbeelding met de poppetjes over de positieve en negatieve punten).
Het algemene beeld dat de Nederlander heeft van de agrarische ondernemer is neutraal tot positief. Niet-stedelijke en stedelijke bewoners geven gemiddeld hetzelfde positieve oordeel aan de agrarische sector. De helft van de Nederlanders geeft aan geraakt te worden door slecht nieuws over de agrarische sector en driekwart vindt het noodzakelijk dat Nederland ook in de toekomst over agrarische bedrijven beschikt.Over het algemeen hechten bewoners van niet-stedelijke gebieden meer waarde aan de agrarische sector en het platteland dan bewoners uit stedelijke gebieden.
Zes op de tien Nederlanders zijn enigszins tot (zeer)goed bekend met de agrarische sector (zie het taartdiagram voor meer informatie).
De bekendheid met de agrarische sector komt voornamelijk doordat men op het platteland woont of er familie heeft werken. Ook de media speelt een rol in de bekendheid.

Hoe bekend is de Nederlander met de agrarische sector?

De waardering van 7,7 komt mede doordat de agrarische sector het goed doet in Nederland en de waardering voor hardwerkende boeren. Het aantal Nederlanders dat boeren een warm hart toedraagt, steeg tussen 2015 en 2017 van 55 naar 63 procent. Over het algemeen zijn de bekendheid met en waardering voor de agrarische sector hoger onder 55-plussers en lager onder jongeren van 18 tot 34 jaar.

Klik hier voor het volledige rapport

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 - 16:50