In 2013 werden er in Nederland voor het eerst meer peren dan appels geteeld. Dit blijkt uit de definitieve vaststelling van het CBS van de oogstomvang in 2013. In 2013 werden 327 miljoen kg peren geoogst tegenover 314 miljoen kg appels. Het lag in de lijn van de verwachting dat de productie van peren boven de productie van appels zou uitkomen omdat sinds 2012 het perenareaal groter is dan het appelareaal. Eigenlijk is deze uitkomst een logisch sluitstuk van een ontwikkeling die al veel langer actueel is. Op de perenmarkt liggen voor de Nederlandse fruittelers meer mogelijkheden dan op de appelmarkt. De productie van peren op wereldniveau steeg veel minder hard dan de appelproductie. De peerproductie bedroeg in 2013 19.3 miljard kg, die van appels in datzelfde jaar 62.9 miljard kg. Daarnaast is ook in de EU de perenproductie afgenomen. In de jaren negentig schommelde de productie nog rond de 2.7 miljard kg. In de laatste jaren schommelt dit rond de 2.3 miljard kg. De teruggang van de perenproductie is volledig toe te schrijven aan de productie-afname in de zuidelijke Europese landen: Italië, Spanje, Frankrijk en Griekenland. Zo was Italië de perenschuur van Europa, nu is de productie teruggezakt van 1.3 miljard naar 0.75 miljard kg. In Spanje is de perenproductie ook fors afgenomen omdat de citrusteelt voor de Spaanse fruittelers een beter rendement oplevert. Ook Frankrijk halveerde zijn perenproductie naar 0.2 miljard kg. Binnen de EU is de productie in Nederland en België wel toegenomen. Begin 1990 schommelde de productie in deze landen rond de 100 miljoen kg. Ondertussen is dat in beide landen toegenomen tot rond de 300 miljoen kg. Dit is een toename in deze landen van in totaal 400 miljoen kg. Dit compenseert niet de afname van de productie in de zuidelijke landen. Feit is wel dat er nog meer productie in Nederland en België in de pijplijn zit doordat er de afgelopen jaren nog meer Conferencebomen geplant zijn.

Om de groeiende productie van Conferenceperen in Nederland en België rendabel te blijven afzetten, zijn een gericht kwaliteitsbeleid en ontwikkeling van en toegang tot nieuwe markten van levensbelang. De NFO-productgroep Peer werkt hier hard aan samen met alle andere afzetpartijen en organisaties. Mede door de inzet van de NFO is nu ook de Chinese markt toegankelijk. De afzet maakt een verbreding van het sortiment noodzakelijk.
 

Herman Bus
beleidsmedewerker NFO
hbus@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 juni 2014 - 13:44