Het KNMI meldt dat 2022 opnieuw een droog voorjaar zal hebben. Op dit moment bedraagt het landelijk gemiddelde neerslagtekort namelijk al 60 millimeter. Daarmee kan 2022 vooralsnog gerekend worden tot de 5 procent droogste jaren, blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor van het KNMI. Ook fruittelers kunnen last krijgen van de voorspelde droogte. Bij fruitteeltvoorlichters heeft dit dan ook zeker de aandacht. Gijsbert Hakkert, specialist plantversterking en bodemweerbaarheid bij CAF, geeft aan dat veel regio’s nog gunstig zitten als het gaat om vocht in de bodem. “De diepere bodemlaag is veelal nog op niveau, maar de druk op watergift neemt wel toe. Regionaal kan dit problemen geven, zo hebben bijvoorbeeld delen van Zeeland en Limburg weinig of geen irrigatiewater tot hun beschikking.” Gijsbert geeft dan ook als advies om goed te monitoren hoe de situatie in de eigen boomgaard is. Afhankelijk van de fruitsoort en de manier van kweken wordt bepaald hoeveel vocht de bomen nodig hebben en kunnen we tijdig aanvullen. “We bevinden ons nu in de belangrijke celdelingsfase. Droogte in deze periode is voor de opbrengst en de groei van het gewas een groter probleem dan rond het afsluiten van de groei begin zomer. Als de watervoorziening niet voldoende is, zal de celdeling niet goed kunnen plaatsvinden.” Fruittelers bevinden zich momenteel in een gunstigere situatie dan akkerbouwers. “Wij kunnen met onze gewassen in deze periode een veel diepere wortelzone benutten.” aldus Gijsbert Hakkert.

Bron: KNMI

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 mei 2022 - 16:55