De Nederlandse Stichting voor de Fytofarmacie (Nefyto) heeft toegezegd de komende jaren financieel bij te dragen aan het Fonds Kleine Toepassingen. Op verzoek van NFO en LTO neemt Nefyto de verantwoordelijkheid op zich en een structurele bijdrage toegezegd. De fruitsector kan door financiering vanuit fruitteeltfondsen van het Productschap Tuinbouw een beroep doen op het Fonds Kleine Toepassingen. De NFO heeft hiervoor een aanvraag ingediend die toegezegd is.

Nefyto verwacht dat de uitvoering van de Europese Toelatingsverordening het middelenpakket de komende jaren nog verder onder druk zet. “Met name in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland is hierover al grote onrust ontstaan bij telers. Ook Nederland en in het bijzonder de kleine teelten worden hierdoor extra getroffen”, aldus Maritza van Assen van Nefyto.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:21