De NFO vindt het belangrijk dat de agrarische sector zich bewust is van een breed risicomanagement. Enkele jaren geleden is bijvoorbeeld de Brede Weerverzekering opgezet om extreme weerrisico’s te kunnen afdichten. Behalve in de fruitteeltsector is de deelname aan deze verzekering beperkt. Op dit moment hebben we te maken met lage uitkeringen van deze verzekering voor de vorstschade. Een reden temeer om het risicomanagement in de land en tuinbouw nu en in de toekomst niet te veronachtzamen. In de fruitteeltsector doen zich immers serieuze risico’s voor zoals hagel en vorstschade.

Binnen LTO Nederland gaan de sectoren een gerichte aanpak op het veelomvattende thema risicomanagement uitwerken. 1 oktober wordt er een eindrapportage met concrete adviezen opgeleverd. In de discussie komen zaken aan bod als de mogelijkheden van fiscale reservering en derivaten. Ook is het van grote betekenis goed te weten hoe ondernemers überhaupt tegen risicomanagement aankijken. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) onderzoekt dit momenteel.

De sector krijgt in 2014 met een nieuw GLB te maken. De inrichting van het risicomanagement zal ook afhangen van het instrumentarium dat het nieuwe GLB biedt om de risicobeperking te kunnen bijsturen. De overheid oriënteert zich eveneens op haar toekomstige rol bij rampen met (gevolg)schade voor de land- en tuinbouw. Kortom: dit thema moet goed worden uitgediept. De NFO meent dat alle varianten de aandacht verdienen, waarbij het principe van een Brede Weerverzekering zeker niet op voorhand afgeschreven dient te worden.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 - 13:30