De machine die kleinfruitteler Frederik Bunt in Slijk-Ewijk ontwikkelde om vorstschade in de bessenteelt te voorkomen, heeft de Rivierenland Innovatieprijs 2013 net niet gehaald. Bunt was een van de zes  genomineerden die waren geselecteerd uit 37 inzendingen. De prijs is een initiatief van VNO-NCW Rivierenland en het Regionaal Centrum voor Technologie Rivierenland en werd eind november uitgereikt. Teleurgesteld dat hij geen podiumplaats behaalde, is Bunt niet. “Wij bouwen geen machine om te winnen, maar voor het effect”, stelt hij luchtig.

Zijn machine maakt gebruik van een ventilator die warme luchtstromen op acht meter hoogte naar beneden blaast. Daar vermengt de warme lucht zich met de lager gelegen koude lucht, waardoor de temperatuur rondom de bessen oploopt. De jury roemde het systeem vanwege zijn innovatieve karakter, maar was er onvoldoende van overtuigd dat de investering opweegt tegen het resultaat. Bunt: “Het rendement is inderdaad nog onduidelijk. We hebben het ook nog steeds over een prototype, waaraan we nog steeds verbeteringen doorvoeren. Afgelopen voorjaar bereikten we aan de grond een temperatuurstijging van 7 oC. Het gewas bleef daardoor vrij van nachtvorstschade. Maar de hamvraag is of het altíjd mogelijk is om voldoende temperatuurstijging te bereiken. Dat hangt af van de hoeveelheid wind en van het temperatuurverschil dat overbrugd moet worden, alsmede van de snelheid en de hoek waarmee de lucht naar beneden wordt geblazen.” 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 december 2013 - 13:43