Zeer waarschijnlijk wordt per 1 juli 2012 het Activiteitenbesluit van kracht. Het Activiteitenbesluit is de samenvoeging van de milieuwetgeving voor de agrarische sector met andere sectoren. Door diverse regels in een besluit vast te leggen, is het niet meer nodig om milieuvergunningen af te geven. Dit betekent een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Bijna alle fruittelers vallen al onder het Lozingenbesluit en het Besluit Landbouw waardoor er voor hen niet veel verandert.

In de afgelopen jaren was deze samenvoeging en afstemming van de regels tussen heel verschillende sectoren een lang en intensief proces. Voor de fruitteelt krijgen gemeenten de ruimte om hagelkanonnen toe te staan en er komt meer duidelijkheid over de dieselolietanks. Momenteel wordt gewerkt aan een communicatieplan om de bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit te informeren. De NFO vindt dat goede informatieverstrekking en advisering van gemeenten in het eerste jaar nodig is zonder dat er direct boetes gegeven worden.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 07:00