Uit de vragen die de NFO binnenkrijgt over vergunningverlening rondom antihagelkanonnen blijkt dat er veel onduidelijkheid is. Met het ingaan van het activiteitenbesluit, waarschijnlijk op 1 januari 2013, ontstaat er iets meer helderheid over. Dan is er ook een laagdrempelig toetsingskader voor gemeenten beschikbaar. Gemeenten kunnen dan beslissingen nemen over een vergunningaanvraag op grond van een bestuurlijk afwegingsproces waarin de lokale situatie een belangrijke plaats inneemt. De NFO adviseert fruittelers met een antihagelkanon de gemeente te verzoeken 2012 als een overgangsjaar te zien en het antihagelkanon toe te staan. Zodra het toetsingskader bekend is, zal de NFO met betrokken ondernemers en een of meer gemeenten het toetsingskader testen en concretiseren.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 - 05:30