Zoals al langer bekend wordt tegemoetkoming voor schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten met ingang van 1 januari 2015 in drie jaar afgebouwd tot 0 euro (zie Staatscourant Publicatie van 31 juli 2014). Sinds 2014 hebben de Provincies de touwtjes in handen als het gaat om de tegemoetkomingen. De afgelopen dagen verscheen dit bericht weer als ‘nieuws’ in de media. De NFO benadrukt nogmaals geen begrip te hebben voor dit eenzijdige besluit zonder een vorm van overleg met de sector. De NFO gaat dit besluit aankaarten bij de provincies om voor de fruitteelt schade-uitkeringen te behouden. Het gaat om schade die veroorzaakt wordt door niet bejaagbare vogelsoorten.
De tegemoetkomingen voor vogelschades worden voor het jaar 2015 bepaald op 60% en voor het jaar 2016 op 30% van de getaxeerde schade. In 2017 staat de tegemoetkoming vanuit het Faunafonds op 0%.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 juni 2015 - 17:28