Vanmiddag is Gerard van den Anker benoemd tot voorzitter van de NFO. Tijdens de landelijke ALV van de NFO werd de voorzittershamers symbolisch overgedragen door zijn voorganger Michiel Gerritsen. De NFO stuurde over deze voorzitterswissel ook een persbericht uit. De NFO is verheugd een ervaren bestuurder gevonden te hebben voor de functie van voorzitter, die tevens als fruitteeltondernemer midden in de praktijk staat.
De ALV vond plaats op het bedrijf van Verkooijen Fruit in Waalwijk, waar de circa 100 aanwezigen ook een rondleiding over het bedrijf konden volgen. In het vaktechnisch gedeelte vertelde Verkooijen de ontwikkeling van de perenteelt, de historie en strategie van zijn bedrijf
Spreker Hinse Boonstra, lobbyist van Bayer, ging tijdens zijn presentatie in op de vraagstukken waarvoor de gewasbeschermingsindustrie staat en hoe Bayer daarop inspeelt.
In het een volgend Fruitteelt-nummer volgt een artikel over de ALV.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 juni 2018 - 15:04