Het hoofdbestuur heeft uitgebreid stilgestaan bij de inzet voor de komende CAO-onderhandelingen. Die gaan binnenkort van start en het hoofdbestuur wil dat ze voor 1 juli 2012 zijn afgerond. Eind juni loopt namelijk de huidige CAO Open Teelten af.

Het hoofdbestuur is zich er terdege van bewust dat de speelruimte voor de onderhandelingsdelegatie beperkt is. De financiële ruimte op de fruitbedrijven is er eigenlijk niet. De eerste reden hiervoor zijn de zeer lage prijzen voor het hardfruit, hetgeen leidt tot zeer lage rendementen van de hardfruitbedrijven. Daar komt de vorstschade nog overheen. Het ziet er naar uit dat deze schade op een behoorlijk aantal bedrijven ernstig is en zeker grote gevolgen gaat hebben voor de financiële positie van de getroffen bedrijven. Onder dit gesternte is de wens van het hoofdbestuur om toch een nieuwe CAO af te sluiten. Ter voorbereiding hierop is een groslijst opgesteld met de inzet voor de CAO vanuit werkgeverszijde. Belangrijk punt op deze lijst is onder meer dat er geen ruimte is voor loonstijgingen. De sectoren die onder de CAO Open Teelten vallen, hebben allemaal te maken met arbeidspieken. Betere regelingen om deze piekarbeid op te vangen zijn nodig om de kosten in de hand te houden.

 

Siep Koning

skoning@nfofruit.nl

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 april 2012 - 06:00