NFO- en ZLTO-bestuurders bezochten vorige week fruittelers in Zeeland om kennis te nemen van de schade als gevolg van de nachtvorst. Ook de mogelijkheden om in de toekomst nachtvorst te kunnen bestrijden, werden besproken. Ook werd het voor 30 juni geplande gesprek voorbereid met gedeputeerde Joannes de Bat van de provincie Zeeland.
Het bestuur bezocht fruittelers in Krabbendijke, Kapelle, Terneuzen en Kloosterzande. De schade is zeer wisselend en varieert van nagenoeg lege bomen bij Jonagored en Sweet Sensation en meer dan 50 procent schade bij Doyenné du Comice, tot 30 procent of minder schade bij Conference en Gieser Wildemann. Anderzijds werden ook percelen Jonagored en Elstar getoond die mooi vol hangen.
Het bestuur besprak met de telers ook de mogelijkheden van nachtvorstbestrijding. Enkele bedrijven die kunnen beregenen, hebben de bloesem goed kunnen beschermen, maar die mogelijkheid is in Zeeland maar heel beperkt. Op het perceel van Martijn Vogelaar waar de windturbine gedraaid heeft, is de oogst goed en ook alternatieven zoals de inzet van de Frostbuster en het creëren van een rookgordijn lijken effect gehad te hebben, maar voor conclusies is enige voorzichtigheid wel op zijn plaats, want ook binnen de percelen is de variatie in nachtvorstschade groot.
De Zeeuwse telers zien beregening als de meest bedrijfszekere oplossing tegen nachtvorst, maar het beschikbaar hebben van zoet water is in Zeeland het grootste probleem, want het water in nagenoeg alle sloten is brak. Telers vragen zich ook af of de investering opweegt tegen het risico op nachtvorst. Aan de andere kant biedt de mogelijkheid om te beregenen tegen nachtvorst het voordeel dat die ook ingezet kan worden bij droogte en bij de bestrijding van perenbladvlo.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 - 19:29