Op dinsdag 21 februari heeft een delegatie van de landelijke NFO, bestaande uit directeur Siep Koning en voorzitter Johan van Haarlem, samen met bestuursleden van de NFO-kring Flevo-Noord een bezoek gebracht aan enige door de vorst getroffen bedrijven in Flevoland. Siep Koning geeft aan dat de NFO de getroffen telers zo goed mogelijk van dienst wil zijn in de nasleep van de zware vorst begin deze maand. Klik hier voor een foto-reportage van het bezoek.

 

Belangrijk voor de NFO is op dit moment een beeld te krijgen van de exacte schade door heel Nederland. Daartoe stuurt de vakorganisatie een vragenlijst naar alle NFO-kringbesturen met het verzoek deze zo goed mogelijk in te vullen. De NFO beschouwt de regio’s Noord-Holland en Flevoland vooralsnog als het meest zorgwekkend. “Het beeld is dat er veel dode knoppen zijn en in meer en minder mate bruinverkleuring van de (onder)stammen, maar dit verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. De schade is dan ook nog niet in te schatten in termen van percentages”, geeft Koning aan. Feit is dat telers dit jaar te maken hebben met opbrengstderving en eventueel kwaliteitsverlies en uitval van bomen. Bij een aantal telers zal de schade zelfs fors zijn. In hoeverre de geleden schade vergoed kan worden uit de nog jonge Brede Weerverzekering en vorstschadeverzekering is niet duidelijk, maar Koning noemt het ‘zeer aannemelijk’ dat de tegoeden van beide verzekeringen nog niet dekkend zijn voor de geleden schade. De NFO wil de getroffen telers dan ook zo goed mogelijk begeleiden in de nasleep van de vorst.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 februari 2012 - 18:30