Op 3 februari hebben bijna 30 organisaties uit Nederland en de Verenigde Staten (Californië en Washington) een overeenkomst getekend waarin de intentie is vastgelegd om de komende jaren samen te werken aan de ‘Fruitboomgaard van de Toekomst’. Ook de NFO heeft deze overeenkomst getekend.
Het tot stand komen van de samenwerking werd ‘gevierd’ in een online bijeenkomst die officieel geopend werd door André Haspels, de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur gaf aan dat hij veel verwacht van deze samenwerking, omdat er sprake is van gelijkgestemde partners met vergelijkbare uitdagingen.

Waarom internationaal samenwerken?
Fruittelers aan beide kanten van de oceaan hebben behoefte aan technologische oplossingen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van fruitteeltbedrijven.
De internationale samenwerking is bedoeld om versnelling van de ontwikkeling en implementatie van technologie voor de fruitteelt mogelijk te maken.

Waar gaan de partners aan werken?
De vier belangrijkste bouwstenen om de fruitboomgaard van de toekomst mogelijk te maken zijn sensortechnologie, datamanagement, robotisering & automatisering en de inrichting van de boomgaard. Nederland loopt voorop in sensortechnologie en datamanagement en in de staat Washington loopt men voorop in robotisering/automatisering en vormgeving van de boomgaard. Doordat beide regio’s rond alle vier de bouwstenen ook nu al werken aan innovaties kunnen ze elkaar versterken en wordt ook versnelling mogelijk.
De eerste stap is de samenwerking in het project ‘The Next Fruit 4.0’.

Ook meedoen?
Deze samenwerkingsovereenkomst is het begin van een meerjarige samenwerking. Er is volop ruimte om mee te doen! Deelname biedt een groot netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en telers. U kunt hierover contact opnemen met Patricia Hoogervorst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 februari 2021 - 15:12