De NFO organiseert met het agentschap van het ministerie van EL&I na de pluk een expertmeeting over de mogelijkheden voor biobased economy voor de fruitteeltsector. In de expertmeeting gaat het over afvalstromen waarbij restfruit, rooihout en afgevallen blad centraal staan. De NFO wil wel de waarde kunnen inzien van de reststromen. Er moet een ‘verdienmodel’ achter zitten en het mag na de startfase niet meer afhankelijk zijn van subsidies. Een verdienmodel kan ontstaan met een koppeling tussen bijvoorbeeld energieproducenten en afnemers in de directe omgeving. Waarschijnlijk begint men de expertmonitor op een regio waar veel restproduct zoals uitgesorteerd fruit vrijkomt en waar afnemers van energie te vinden zijn.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 - 05:30