Voor u ligt het themanummer Arbeid. In dit nummer vindt u de laatste informatie over arbeid in de fruitteelt, in het bijzonder gericht op de komende hard- en zachtfruitoogst. Zo kunt u lezen over de beloning, die per 1 juli geldt, van de diverse CAO-regelingen die u kunt toepassen bij de fruitoogst. Ook staan de regelingen beschreven voor seizoenwerk in België. Dit buurland kent totaal andere regelingen met betrekking tot arbeidskwesties voor de fruittelers. Daar wordt zowel de beschikbaarheid van plukkrachten opgelost als de betaling van premies. De NFO zet zich er voor in dat ook Nederlandse telers zo min mogelijk premies betalen voor verzekeringen waarvan seizoenwerkers toch geen gebruik kunnen maken.

Een terrein dat nog volop in beweging is, is de huisvesting van seizoenarbeiders. NFO en LTO zijn voorstanders van ruime mogelijkheden voor huisvesting van buitenlandse seizoenwerkers op de betreffende fruitbedrijven. De inzet van buitenlandse seizoenkrachten is niet meer weg te denken bij het binnenhalen van de oogst en het verrichten van teelthandelingen (dunnen, snoeien) in de rest van het jaar. Daarbij maken NFO en LTO onderscheid tussen permanente huisvesting gericht op een langere duur van de werkzaamheden, en tijdelijke huisvesting gericht op de korte (maximaal vier maanden) duur van het werk (oogst binnenhalen). De NFO stelt zich op het standpunt dat er voor beide typen huisvesting voldoende ruimte moet komen op de fruitbedrijven. Dit loopt vaak vast in het bestemmingsplan buitengebied. In al die bestemmingsplannen moet er ruimte komen voor huisvesting op de fruitbedrijven. Samen met LTO wil de NFO dat de kennis die er is gebundeld en via een expertisecentrum goed ontsloten wordt en maximaal beschikbaar komt voor alle gemeenten.

Steeds meer fruittelers maken gebruik van uitzendbureaus om grote arbeidspieken op te vangen. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van gecertificeerde uitzendbureaus. Daarmee kunt u voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor dubbele betaling van premies en belastingen als het fout gaat met het uitzendbureau. Want bij de uitzendbureaus zit nog steeds veel kaf onder het koren.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 juli 2012 - 06:00