Het Fonds Kleine Toepassingen heeft twee aanvragen van de NFO goedgekeurd. Hierdoor kan de NFO dit jaar toelatingsonderzoek uitvoeren voor twee gewasbeschermingsmiddelen.

• Het ene middel wordt ontwikkeld om Drosophila suzukii, de potentieel zeer schadelijke fruitvlieg, te kunnen bestrijden. De NFO werkt hierin samen met België, het Verenigd Koninkrijk en de toelatingshouder. Door deze samenwerking wordt de investering gedeeld.

• Het andere project richt zich op de bestrijding van de bessenglasvlinder in de teelt van rode bes.

 

Via het Fonds Kleine Toepassingen worden gelden van het Productschap Tuinbouw door de overheid verdubbeld. Hierdoor zijn voor iedereen gelden beschikbaar om te investeren in een effectief middelenpakket.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2012 - 21:30