De provinciale staten de provincies Limburg en Flevoland gaan nu ook een besluit nemen over de afhandeling van de mezenschade in 2016 en 2017. De NFO blijft pleiten voor een 100 procent schadevergoeding en roept leden op om ditzelfde geluid te laten horen tijdens de hoorzittingen die onderdeel zijn van de afhandeling. Voor deze hoorzittingen zullen fruittelers persoonlijk uitgenodigd worden.
Limburg en Flevoland hebben aangegeven dezelfde lijn als de andere provincies te gaan hanteren. Dat betekent 60 procent schadevergoeding. Zolang er nog geen effectieve methoden zijn om mezen te weren, blijft de NFO echter aandringen op 100 procent vergoeding.

Voor 2018 zijn ook de hardfruitprijzen vastgesteld die gehanteerd gaan worden in de schadetaxatie-rapporten van de mezenschade van dit jaar. Deze zijn lager dan vorig jaar en door Bij12 vastgesteld op het niveau dat de fruitteler tijdens de oogst ‘in de markt’ vervangend fruit kan kopen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 november 2018 - 19:09