Op de ALV van de NFO-Productgroepen is besloten om de Imago Campagne De Fruitigste met drie jaar te verlengen tot en met 2023. De NFO gaat de campagne samen met de partners van FRUITVOORUIT uitvoeren. De campagne zal bestaan uit productgerelateerde promotie zoals Filefruit en meer Imago-gerichte onderdelen.
De fruitteeltsector heeft de maatschappij en de burger veel te vertellen over haar gezonde producten, duurzame gewasbescherming en klimaatvriendelijke productiewijze. Samen met de partners van FRUITVOORUIT wil de NFO het trotse verhaal van de fruitteeltsector naar buiten brengen en de dialoog met de burger versterken.
Het komende jaar wordt nog meer ingezet op een brede samenwerking met nieuwe partners. Zo wordt samenwerking gezocht met VeggiPedia, dat in 2020 2,3 miljoen bezoekers had. Middels een brede samenwerking kunnen we een steeds grotere doelgroep bereiken. Daarnaast willen de partners van FRUITVOORUIT een campagneteam van telers opzetten om hen meer te betrekken bij de campagne. Zo kunnen meer interessante verhalen uit de sector worden opgehaald en zullen telers ook meer met het promotiemateriaal van FRUITVOORUIT gaan werken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 februari 2021 - 15:57