Gewasbescherming is en blijft het hoofdthema van de NFO. De belangen van de NFO-leden met betrekking tot gewasbescherming zijn groot. Voldoende gewasbeschermingsmiddelen om alle ziekten en plagen te bestrijden; onderzoek naar nieuwe en bestaande ziekten en plagen; markteisen ten aanzien van residuen; voorschriften om spuitdrift te verminderen, zijn zo een aantal zaken waar de NFO het verschil maakt. Een organisatie als de NFO, die met zijn voeten in de praktijk staat en een goed netwerk heeft, is hard nodig om gewasbescherming mogelijk te houden.

Topprioriteit van de NFO is het wegwerken van verschillen tussen de EU-landen. Met de nieuwe Europese verordening en richtlijn voor gewasbescherming zijn al merkbare stappen die kant op gezet. Bij het omzetten van de Europese regels in de Nederlandse wet is er duidelijk voor gekozen dat de Europese regels de norm zijn en daar moeten geen extra nationale maatregelen bijkomen. Als Europa spuitkeuringen eens per drie jaar voorschrijft, gaan we in Nederland niet elke twee jaar de spuiten keuren.

Nu de regels in Europa uniformer worden, wil dat niet zeggen dat alles vanzelf op zijn pootjes terechtkomt. Voor de fruitteelt liggen er weldegelijk uitdagingen om de spuitdrift verder terug te dringen. In andere EU-landen kiest men makkelijker voor zones langs oppervlaktewater van 5, 10 en zelfs 20 meter. In Nederland is voor fruitteelt de standaard nog steeds 3 meter en de NFO blijft hier aan vasthouden. Om toch de spuitdrift voldoende te verminderen, moeten er verdere stappen in de techniek worden gezet. Niet alleen om het oppervlaktewater te beschermen, maar ook om moeizame discussies met omwonenden of collega-agrariërs, die naast boomgaarden ook veehouder zijn of voedingsgewassen telen, te voorkomen.

Andere uitdagingen zijn de ontwikkelingen bij ziekten en plagen. Waarom leidt de bestrijding van perenbladvlo tot zoveel kopzorgen en op welke manier kunnen we de nieuwe schimmels bij de lange bewaring aanpakken? Ook de nieuwe fruitvlieg Drosophila suzukii vraagt om aanpak. De NFO heeft er voor gezorgd dat PPO en adviesorganisaties ook dit jaar weer diverse onderzoeks- en kennisprojecten kunnen uitvoeren. Gewasbescherming is een belangrijk onderdeel van de teelt. De NFO zorgt ervoor dat dit mogelijk blijft.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 februari 2013 - 13:30