Het kabinet heeft een nieuwe garantieregeling opengesteld voor ondernemers in de groenten- en fruitsector die door de Russische boycot te maken krijgen met tijdelijke liquiditeitstekorten. Zij kunnen via hun bank gebruik maken van de Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal (GLOW). De GLOW maakt deel uit van het pakket maatregelen dat het kabinet eerder dit jaar afkondigde om de gevolgen van de Russische boycot het hoofd te bieden.

Direct na aanvang van de boycot drongen NFO, LTO en GroentenFruit Huis aan op een regeling. De regeling moest ook gunstiger uitpakken dan die tijdens de EHEC-crisis, waar sprake was van extra toeslagen. Het kabinet heeft nu gehoor gegeven aan dat verzoek door met een betere regeling te komen. Het garantieplafond bij de overheid voor de garantstelling is 75 miljoen euro en kan indien nodig opgerekt worden tot 100 miljoen euro. Dit maakt het mogelijk om voor werkkapitaal garantstellingen af te geven voor 200 miljoen euro krediet. De banken moeten namelijk 50 procent van het risico voor hun eigen rekening nemen.

Waarom is deze regeling er?
Door de Russische boycot van bepaalde land- en tuinbouwproducten is een belangrijke markt voor Europese voedselproducenten weggevallen. Als gevolg hiervan beschikken, in de kern gezonde, land- en tuinbouwondernemingen niet altijd over voldoende werkkapitaal ter dekking van bedrijfsuitgaven die noodzakelijk zijn om de lopende bedrijfsvoering doorgang te kunnen laten vinden. Voor (glas-)tuinbouwbedrijven gaat het veelal om uitgaven voor teelt- en plantmateriaal, energie en arbeid. Investeringen vallen niet onder deze regeling. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de bestaande garantieregeling, Garantstelling Landbouw. Door een garantie wordt het voor een bank mogelijk om in voorkomende gevallen toch werkkapitaal te verstrekken. De bank krijgt namelijk met de GLOW 50% garantie op de lening die aan een ondernemer wordt verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies.

Wat is de doelgroep?
Banken die een staatsgarantie willen voor een lening voor werkkapitaal aan producenten van de volgende producten: appelen, peren, pruimen, zacht fruit, druiven, tomaten, wortelen, kool, niet scherp smakende pepers waaronder paprika, bloemkool, broccoli, komkommers, augurken, paddenstoelen (Agaricus), , kiwi’s, sinaasappelen, clementines en mandarijnen.  

Wat zijn de criteria?

 
  • Het werkkapitaal is naar bancaire normen te verstrekken; er zijn bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • ​Het bedrijf is in Nederland gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden in Nederland plaats. 
  • De lening dient niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet (‘fresh money’).
  • Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de laatste twaalf maanden. De lening voor werkkapitaal is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Aan welke eisen moet de lening voor werkkapitaal voldoen?

  • De garantstelling heeft betrekking op een lening die minimaal € 50.000 bedraagt en maximaal
    € 1.000.000,-. De garantstelling bedraagt maximaal 50% van het nog niet afgeloste deel van de lening.
  • De lening heeft gedurende de looptijd een vaste rente.
  • ​De looptijd van de lening – en daarmee ook de garantstelling – bedraagt maximaal vijf jaar.

Budget
Er kan in totaal voor maximaal € 75 miljoen aan garantiestellingen worden verstrekt. Dit correspondeert met € 150 miljoen aan bankleningen.

Deelnemen als ondernemer
 

Openstelling
De bank kan een aanvraag aanmelden tot uiterlijk 31 december 2015. De regeling is onlangs gepubliceerd. Dat betekent dat banken op basis van deze informatie nu hun interne proces kunnen inrichten om de garantie toe te kunnen passen. De verwachting is dat u  binnen enkele maanden de bank kunt vragen of u in aanmerking komt.

Hoe is de regeling aan te vragen en wat zijn de vervolgstappen?
Als ondernemer kunt u geen aanvraag voor de GLOW indienen bij RVO.nl. Heeft u als landbouwondernemer werkkapitaal nodig en denkt u dat u in aanmerking komt voor de regeling informeer dan bij uw bank of zij u werkkapitaal willen verstrekken met gebruikmaking van de garantie. De bank beoordeelt de leningaanvraag op de gebruikelijke wijze, waarbij onder andere wordt getoetst op de omzetverwachting van de onderneming, de ondernemerskwaliteiten, continuïteitsrisico’s en op de zekerheden die u als ondernemer kan bieden als dekking voor de lening. Na verstrekking meldt de bank de lening voor het werkkapitaal zelf aan bij RVO.nl.

Deelnemen als bank
Deelnemende banken kunnen een beroep doen op een staatsgarantie bij het verstrekken van een lening voor werkkapitaal. U betaalt hiervoor een jaarlijkse provisie die bestaat uit een deel van de marge op de lening. U kunt een lening aanmelden voor de GLOW tot 35 dagen na het sluiten van de kredietovereenkomst.

Meer informatie
Informeer binnen uw bank naar de voorwaarden en condities van de regeling. Een nadere toelichting op de regeling is ook beschikbaar op het webportaal van RVO.nl. Twijfelt u of wordt voldaan aan de voorwaarden van de GLOW. Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via het webportaal.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 17 december 2014 - 15:24