De NFO heeft afgelopen dinsdag, 15 november, haar visie gegeven op de huisvestingsplannen van de gemeente Buren. Dit gebeurde tijdens een beeldvormende bijeenkomst over de huisvesting van internationale werknemers. De gemeente Buren werkt aan beleid op dit vlak.

In de gemeente Buren werken naar schatting 1.250 arbeidsmigranten, maar is slechts huisvestingscapaciteit voor 300 mensen. Daarom is actie geboden op dit vlak en ligt er een concept-beleidskader. Wethouder Martine de Bas, wethouder Wonen en Huisvesting arbeidsmigranten, gaf echter aan dat ze als pas aangestelde wethouder de context mist. Dat was ook de reden dat de gemeente deze beeldvormende bijeenkomst organiseerde. Hier waren raadsleden aanwezig en een flink aantal geïnteresseerden, waaronder gelukkig veel fruittelers. Verder waren NFO-kringbestuurder Bert den Haan en Peter Baltus van de NFO-werkorganisatie van de partij. De NFO had voorafgaand aan de bijeenkomst het concept-beleidskader grondig doorgenomen en een aantal aanbevelingen geformuleerd in een brief.  

De discussie, die werd gevoerd aan de hand van enkele stellingen, kwam goed op gang. De NFO en de aanwezige telers gaven aan dat ze zelf het huisvestingsvraagstuk op hun bedrijven kúnnen en wíllen oplossen, mits de gemeente meewerkt. Op de bedrijven is namelijk vaak prima huisvesting te realiseren, die past bij de periode waarin deze wordt gebruikt; functioneel, schoon en veilig voor korte perioden en met meer comfort voor de mensen die langer blijven.

De telers gaven ook aan teleurgesteld te zijn in de gemeente. Vier jaar geleden werd in de media namelijk aangekondigd dat de gemeente met beleid zou komen, met het zwaartepunt op veiligheid. Binnen de veiligheidseisen zou veel mogelijk worden. Inmiddels zijn echter vier jaar verstreken, en is het invoeren van toeristenbelasting voor internationale werknemers – die buurtgemeenten niet heffen – het enige dat volgens één van de sprekers is gebeurd.

De aanwezigen benadrukten het van belang te vinden dat beleid wordt ontwikkeld binnen een regionaal kader. Het is immers vreemd als in de ene gemeente veel meer of minder mag dan in de andere. De wethouder onderschreef dit en pakt dit op.

Verder kwam naar voren dat het huisvesten van steeds wisselende arbeidsmigranten in eengezinswoningen in de dorpen te vaak tot ongewenste situaties leidt. Bovendien zijn deze woningen hard nodig voor gezinnen. Dit kunnen lokale gezinnen zijn, maar bijvoorbeeld ook de gezinnen van internationale werknemers die zich hier willen vestigen. Gelukkig bleek tijdens de bijeenkomst dat huisvesting van eigen werknemers op de bedrijven breed wordt gezien als een goede oplossing.

De NFO zal naar aanleiding van de gestuurde brief verder in gesprek gaan en blijven met de gemeente Buren en op die manier bijdragen aan de totstandkoming van goed beleid.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 november 2022 - 16:35