Het doppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt is goedgekeurd. De NFO nam het initiatief voor het ontwikkelen van dit classificatiesysteem om meer en makkelijk driftarme doppen erkend te krijgen. Nu de doppenclassificatie voor de fruitteelt erkend is, zijn al extra doppen beschikbaar. De NFO verwacht een verdere toename doordat doppenfabrikanten nu eenvoudig en goedkoop nieuwe doppen voor de fruitteelt kunnen laten erkennen.

Binnen het Lozingenbesluit waren twee typen venturidoppen erkend; de Albuz TVI 80 en Lechler ID 90 doppen. Hiervoor in de plaats komen twee pakketten. Het eerste pakket bestaat uit een teeltvrije zone van drie meter en alle doppen uit de 90 en 95 procent driftreductieklasse, waaronder alle meest gebruikte Albuz TVI 80 doppen. Het andere pakket bestaat uit een teeltvrije zone van 4,5 m gecombineerd met de doppen uit de 50 en 75 procent driftreductieklasse. Een spuitdop in de fruitteelt is alleen driftarm als de teler deze bij de juiste spuitdruk, en als de buitenste bomenrij eenzijdig, richting het perceel spuit.

Het Ctgb volgt de erkenningen voor het Lozingenbesluit. In maart heeft de NFO overleg gevoerd met het Ctgb over de erkenning van het doppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt. De verwachting is dat in mei het Ctgb dit systeem ook opneemt in zijn werkwijze en de term venturidoppen vervangt door driftreductieklasse. Daarna moeten nog alle etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen aangepast worden.

Het vervangen van spuitdoppen dit seizoen is, nu het spuitseizoen is gestart, niet logische meer. Dit jaar is het advies om dezelfde venturidoppen als afgelopen jaren te gebruiken. Adviseurs en leveranciers kunnen samen met fruittelers 2012 benutten om de praktische bruikbaarheid van de nieuw erkende doppen te testen.

Met de erkenning van het doppenclassificatiesysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden om driftarme doppen te combineren met andere driftreducerende maatregelen, zonder dat elke maatregel met een of een beperkt aantal doppen gecombineerd kan worden.

 

Jaco van Bruchem

beleidsmedewerker NFO

jvbruchem@nfofruit.nl

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 20 april 2012 - 08:00