Mei 2015: De NFO heeft  vier project ideeën ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Twee op initiatief van NFO gekoppeld aan het innovatiethema duurzame fruitteelt, één op initiatief van PPO en één in samenwerking met andere sectoren.  Het betreft de volgende projecten: (1) Oorwurmen voor de bestrijding van plagen, (2) het nieuwe doen in de (preventieve) aanpak van vruchtrot veroorzakende schimmels, (3) humistore, gericht op optimale bewaring in relatie tot de vochtstatus van Conference peren en (4) Biologische bestrijding van schadelijke mijten (galmijten in de bramenteelt).

Project 1 en 2 zijn ingediend op initiatief van NFO. Project 3 is ingediend op verzoek van PPO en project 4 is onderdeel van een breder project dat is ingediend door LTO.

Eind juni hoort NFO of deze projecten kans maken op toekenning van subsidie.

 

Deze projecten zijn aanvullend op de al lopende projecten Kwalifruit en het project Emissiearm spuiten. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 8 juni 2015 - 09:16